| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Základní informace

Základní informace

Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se naší soutěže o nejlepší právnickou povídku, fejeton či báseň! Inspirací Vám tento rok může být třeba dialog z Čapkova Posledního soudu:

„Proč vlastně vy… proč ty, Bože, nesoudíš sám?“ tázal se Kugler zamyšleně.

Protože všechno vím. Kdyby soudcové všechno, ale naprosto všechno věděli, nemohli by také soudit; jen by všemu rozuměli, až by je z toho srdce bolelo. Jakpak bych já tě mohl soudit? Soudce ví jenom o tvých zločinech; ale já vím o tobě všechno. Všechno, Kuglere. A proto tě nemohu soudit."

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s původní povídkou, fejetonem a básní. Podmínkou je právní tematika. Soutěžní texty, jejichž délka a forma nejsou nijak omezeny, odešlete ve formátu doc (popřípadě docx) spolu s oficiální přihláškou nejpozději do 30. 4. 2019 na emailovou adresu povidka@law.muni.cz. Následně budou vyhodnoceny odbornou porotou.

Petr Hajn, emeritní profesor obchodního práva a esejista, autor řady souborů fejetonů a glos (viz Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani tak);

Radovan Menšík, pedagog, spisovatel, hudebník, vítěz Ceny Knižního klubu 2015

Martin Škop, docent teorie práva a děkan PrF, autor publikací reflektující vztah práva a umění;

Hana Rymešová, knihovnice knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Svatava Veverková, právnička, šéfredaktorka časopisu Právo21

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Brně 14. května 2019 od 18:30 formou literárního večera v knihovně Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Tři nejzajímavější texty budou oceněny hmotnými cenami. Všichni účastníci se mohou dále těšit na příjemný program plný literatury a zajímavých hostů.

Informace o soutěži můžete čerpat i na sociální síti Facebook. V případě nejasností nebo jakýchkoliv otázek k organizaci a průběhu soutěže kontaktujte prosím její organizátory prostřednictvím emailové adresy povidka@law.muni.cz.

Autorem obrázku je Josef Čapek.
Autorem obrázku je Josef Čapek.

POZOR: Termín odevzdání příspěvků prodlužujeme do 30. 4. 2019.


nahoru