| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Základní informace

Základní informace

Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se naší soutěže o nejlepší právnickou povídku, fejeton či báseň! Inspirací Vám tento rok může být třeba výrok Porcie ze Shakespearova Kupce benátského: "Chtěls právo, máš je mít, a možná víc, než budeš si sám přát."

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s původní povídkou, fejetonem a básní. Podmínkou je právní tematika. Soutěžní texty, jejichž délka a forma nejsou nijak omezeny, odešlete ve formátu doc (popřípadě docx) spolu s oficiální přihláškou nejpozději do 31. 12. 2016 na emailovou adresu povidka@law.muni.cz. Následně budou vyhodnoceny porotou ve složení:

Blanka Čechová, spisovatelka a právnička;

Petr Hajn, emeritní profesor obchodního práva a esejista, autor řady souborů fejetonů a glos (viz Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani tak);

Ivo Jahelka, zpívající právník;

Martin Škop, docent teorie práva, autor publikací reflektující vztah práva a umění;

Miloš Večeřa, profesor teorie práva, vedoucí Katedry právní teorie PrF MU.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Brně 8. února 2017 od 19:00 formou literárního večera v hudebním a diskuzním klubu Živo u Palečka. Tři nejzajímavější texty budou oceněny hmotnými cenami. Všichni účastníci se mohou dále těšit na příjemný program plný literatury a zajímavých hostů, jakož i na 20% slevu na nákup vybraných knih Petra Hajna z produkce nakladatelství C. H. Beck.

Nejlepší texty budou publikovány v souborné publikaci. Vybrané fejetony budou též uveřejněny na odborném portálu Právní prostor.

Informace o soutěži můžete čerpat i na sociální síti Facebook. V případě nejasností nebo jakýchkoliv otázek k organizaci a průběhu soutěže kontaktujte prosím její organizátory prostřednictvím emailové adresy povidka@law.muni.cz.


nahoru